Arctigo

Optymalne rozwiązania

dostępne dla każdego

W chłodnictwie przemysłowym standardowe rozwiązania stosowane w komercyjnych instalacjach chłodniczych okazują się niewystarczające. Dzieje się tak dlatego, że każdy proces ma swoje unikalne wymagania. Każde urządzenie musi być idealnie dostosowane do specyficznych potrzeb procesu, aby zapewnić optymalną wydajność oraz odpowiednie warunki w pomieszczeniach.

 

Przemysłowe chłodnice powietrza Arctigo to połączenia wiedzy Alfa Laval z najnowszą technologią, co pozwoliło sprostać obecnym wyzwaniom rynku. 

    

Alfa Laval uczestniczy w programie Eurovent Certify All Programme (dla skraplaczy chłodzonych powietrzem, dry coolerów oraz chłodnic z zaworem rozprężnym HFC DX).

Chłodnica Arctigo w skrócie

  • Odpowiednie dla wszystkich czynników chłodniczych HFC, amoniaku, CO2 oraz glikolu
  • Układ z zaworem rozprężnym DX i zasilaniem pompowym
  • Ciśnienie projektowe 33 bar (HFC DX), 27 bar (ukł. pompowy NH3), 40/50 bar (CO2), 6 bar (glikol)
  • Geometria bloku: trójkąt lub kwadrat
  • Odstępy lameli: od 4 do12 mm (dostępny podwójny rozstaw lameli)
  • Od 1 do 8 wentylatorów, średnice wentylatorów od 450 do 1000 mm
  • Konstrukcja z wydmuchem powietrza przez blok lub zasysaniem powietrza z bloku
  • Temperatura w komorach od +10 do -40°C
  • Zakres mocy od 3 do 230 kW
  • Przepływ powietrza od 3000 do 120 000 m3/h

Chłodnice Arctigo