Wyszukaj 

Formularz zapytania do Alfa Laval w

Proszę wybrać kraj

Prasa śrubowa 20

The Alfa Laval Screw Press 20 is a simple, low power solution for high-performance dewatering of flocculated sludge from municipal and industrial water and wastewater treatment. It has a dewatering capacity of 5 m3/h digested sludge or 10 m3/h waste activated sludge (WAS).

Screw_press_20_front_closed_640x360.png
  • Dokumentacja
  • Przemysły
  • Usługi serwisowe

This high-performance screw press is a user-friendly, reliable and robust piece of machinery characterized by high uptime. The moderate rotational speed results in a low power consumption, which gives a direct positive impact on operational costs.

Alfa Laval controls ensure consistent continuous operation with minimal need for supervision. Operqation with low rotational speed results in an extremely low noise level, ensuring a positive working environment, and low spare parts demand.

Applications include dewatering of municipal wastewater plant sludge (primary, secondary, mixed or digested sludge), as well as industrial bio-solids and biogas residues. The screw press provides numerous benefits to processing these waste streams by reducing sludge volume, for lower transportation and disposal costs.

  • User-friendly, minimal supervision
  • High performance and uptime
  • Cleaning during operation
  • Low power demand and operational costs
  • Low noise level, improving work environment
  • Polymer mixing valve included
  • Simple maintenance and conveyor extraction tool

Zasada działania

Odwadnianie nadawy odbywa się w pochylonym bębnie, w którym znajduje się przenośnik śrubowy oraz sito, wykonane z siatki drucianej. Polimer dozowany jest i mieszany w dedykowanym do tego celu zaworze mieszającym  Alfa Laval. 

Zawieszony flokulowany osad doprowadzany jest następnie do komory wlotowej w prasie śrubowej, gdzie w pierwszej sekcji odprowadzana jest woda. Stopniowo, jak osad przesuwany jest do komory ciśnienia w bębnie, wzrasta zawartość cząstek stałych w odcieku i objętość suchej masy.

Ze względu na przeciwciśnienie wytwarzane przez ograniczony wylot, woda uwalniana jest z placka osadu, w miarę jak przesuwa się on w kierunku wylotu. Uwolniona woda jest doprowadzana do króćca wylotowego, zlokalizowanego pod bębnem, gdzie zostaje odprowadzona na zewnątrz prasy.

Krawędź sita pozostaje czysta dzięki okresowym płukaniom sita od strony zewnętrznej (również w czasie pracy). 

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Prasa śrubowa 20