Alfa laval KV 1200x400

Poznaj historię Alfa Laval w Polsce

Od ponad wieku, Alfa Laval, wyznacza standardy innowacji i doskonałości w Polsce. Zaczynając od skromnych początków w Poznaniu w 1924 roku, firma przeszła długą drogę, rozwijając się i adaptując do zmieniających się potrzeb rynku. Dziś, jest synonimem zaawansowanej technologii i inżynieryjnego kunsztu, Od stu lat w przyszłości, przekształcamy wyzwania w nowe szanse i tworzymy lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

1924

Alfa Laval rozpoczyna działalność w Poznaniu jako Towarzystwo z ograniczoną poręką Szwedzkie Wirówki Pumpsep, z kapitałem zakładowym wynoszącym 20 000 złotych. Założycielem jest Towarzystwo Akcyjne „Aktiebolaget Pump Separator” w Sztokholmie.

1924

Otworzony zostaje pierwszy oddział w Warszawie, przy ul. Królewskiej.

Misja firmy opierała się na sprzedaży wirówek systemu Pumpsep i innych przedmiotów związanych z przetwarzaniem mleka oraz służących do urządzeń mleczarskich.

1928

Następuje zmiana nazwy firmy na „Diabolo – Separator".

1929

Przeniesienie siedziby do Warszawy, ul. Królewska 2).

1928 - 1933

Otworzono oddziały we Lwowie i Krakowie, w Wilnie i Brześciu nad Bugiem, w Równem na Wołyniu.

1964

Powstaje BiuroTechniczne Alfa Laval z siedzibą na Nowym Świecie.

1991

Firma zmienia swoją osobowość prawną na Alfa Laval Polska Sp. z o.o., pod którą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

1993

Alfa Laval otwiera oddział Morski w Gdyni.

1994

Alfa Laval przejmuje firmę Heating and Cooling z Łodzi.

2000

Zostaje utworzony Dział Serwisu i Części Zamiennych, który świadczy naprawy serwisowe, udziela pomocy technicznej w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń, przeprowadza montaż i konserwację parku maszynowego oraz działa na rzecz utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych.

W Łodzi zostaje uruchomiony Warsztat Remontowy Wirówek i Dekanterów oraz Centrum Serwisowe Wymienników Ciepła, w którym przeprowadzane są usługi w zakresie bieżących i kapitalnych remontów dekanterów i wirówek oraz wymienników ciepła.

2004

Alfa Laval Polska otrzymuje Medal Europejski Business Centre Club za wdrożony na polski rynek Program Usług Serwisowych

2004

Alfa Laval Polska wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2000, gwarantujący najwyższą i powtarzalną jakość usług

2007 - 2008

Firma otrzymuje nagrodę Solidny Pracodawca Roku

2012

Przeniesienie siedziby Alfa Laval Polska na ulicę Marynarska 15

przedwojenne biuro alfa laval
stoisko firmy Diabolo Separator 1928
historia alfa laval 6
Rolnik podczas dojenia krowy dojarką AlfaLaval 1976
historia alfa laval 3
historia alfa laval 7
historia alfa laval 2
historia alfa laval 4
historia alfa laval 1
historia alfa laval 5