Wyszukaj 

Formularz zapytania do Alfa Laval w

Proszę wybrać kraj

2017-07-07 Product News

Alfa Laval PureBallast® dla statków PŻM

W połowie czerwca Alfa Laval Polska podpisała w Szczecinie umowę z Polską Żeglugą Morską na dostawy systemów do uzdatniania wód balastowych.

O podpisanej umowie mówi Andrzej Smoleński, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży Międzynarodowej Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

Osiem systemów Alfa Laval PureBallast® zostanie zainstalowanych w przyszłym roku podczas dokowań i odnowień świadectw klasyfikacyjnych statków. Na statki serii Karpaty trafią systemy o wydajności 3000 m³/h. Systemy będą instalowane w polskich stoczniach remontowych pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków. Jesteśmy dumni, że czołowy polski armator zdecydował o zakupie urządzeń od firmy, mającej w Polsce przeszło 90-letnią historią. Przypomnę, że oprócz prowadzenia działalności handlowej i serwisowej, firma nasza posiada w Polsce swój czołowy zakład produkcyjny. 

Po morzach i oceanach świata pływa około 70 tys. statków. Co roku przewożą one około 10 mld ton wód balastowych, w których mogą znajdować się m.in. wirusy, bakterie i różnego rodzaju morskie mikroorganizmy. Problem niekontrolowanego mieszania się wód balastowych został uznany za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego, w szczególności dla unikalnych ekosystemów takich akwenów jak np. Wielkie Jeziora amerykańskie.

Od września tego roku wchodzą w życie postanowienia konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi. Armatorzy, którzy uprawiają żeglugę na akwenach USA, dodatkowo są zobowiązani do przestrzegania odrębnych regulacji administracji amerykańskiej, tj. US Coast Guard.

Systemy Alfa Laval PureBallast® spełniają wymogi stawiane zarówno przez IMO jak i US Coast Guard. Woda balastowa neutralizowana jest przy użyciu filtracji i światła ultrafioletowego, co jest całkowicie bezpieczne dla statku i jego załogi.

Systemy nasze nie mają żadnych ograniczeń z uwagi na zasolenie (wliczając w to wodę słodką) oraz temperaturę wody. Jeżeli chodzi o przenikanie światła UV, które jest mierzone w trakcie balastowania, system Alfa Laval jest liderem na rynku. System spełnia wymogi konwencji nawet przy bardzo niskiej, 42% przenikalności światła ultrafioletowego, co pozwala na balastowanie z pełną wydajnością nawet w wodach mocno zabrudzonych.

Alfa Laval PureBallast® posiada znak towarowy, który pomaga chronić nazwę produktu i przeciwdziałać ewentualnym naruszeniom.

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Wardzyński – dyrektor Pionu Technicznego PŻM, Andrzej Smoleński – dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży Międzynarodowej Alfa Laval Polsla Sp. z o.o., Piotr Cichocki – Dyrektor Pionu Finansowego PŻM

PZM_640 x 360.jpg

Powiązane treści: